Makseinfo - liikmemaksu tingimused

1. Peale lapse registreerimise HC Tabasalu treeningutele olete automaatselt nõustunud liikmemaksu tingimuste ning reeglitega. Registreerimise ankeedi saatmisega olete sõlminud klubiga liikmelepingu.

2. Klubi liikmemaksu suurus on varieeruv vastavalt lapse treeningul käimise arvule nädalas. Maksumuse eelduseks on Harku valla pearaha määramine klubile:
42 eur/kuus-  2-3x ndl treenivale lapsele
21 eur/kuus- 1x ndl treenivale lapsele

ESIMENE PROOVIKUU ON UUELE LIITUJALE TASUTA (St. kui liitud septembris, siis on september tasuta jne)!

3.  Kui Harku valla pearaha saajaks ei ole määratud HC Tabasalu on liikmemaks 10 eurot kallim:
52 eur/kuus 2-3xndl treenivale lapsele
31 eur/kuus – 1x ndl treenivale lapsele

4. Harku valla pearaha määramine toimub igal aastal novembrikuu jooksul läbi portaali- pai.tallinn.ee. Loe lähemalt pearaha määramise kohta siit.

5. Liikmemaks tuleb tasuda 9 kuul aastas (september-mai) klubi arveldusarvele vastavalt e-mailile saadetud liikmemaksu arvele. Arve saadetakse iga kuu esimesel tööpäeval. Maksetähtajaks on 10p.

6. Suveperioodil on treeningute ajad ning maksumus varieeruvad. Suveperioodi treeninggraafiku ning maksumuse teavitab treener igal aastal hiljemalt mai kuu alguseks.

7. Liikmemaksu sisse on arvestatud kõik Eesti Karikavõistluste (EKV) ja Eesti Meistrivõistluste (EMV) võistkonna osavõtutasud.

8. Ühe pere soodustused: Kui ühest perest liitub treeningutega kaks last kehtib teisele pere lapsele -50% soodustus. Kui ühest perest käib klubi treeningutel kolm last, siis kehtib kolmandale pere lapsele liikmemaksu vabastus. Soodustuse saamiseks tuleb lapsevanemal kirjutada vabas vormis taotlus, mis sisaldab kõikide laste nimesid, grupi treeneri meilile.

9. Liikmemaksu tuleb tasuda ka lapse haigestumise/vigastuse korral, va. juhul kui laps ei saa osaleda treeningutel rohkem kui 30 päeva. Klubi ei esita arvet juhul kui lapsevanem esitab arstitõendi hiljemalt uue kuu 1. tööpäevaks!

10. Treeningutel osalemise lõpetamisel tuleb lapsevanemal saata vabas vormis taotlus treeneri e-mailile, mis sisaldab lapse nime ning lõpetamise põhjust, vähemalt 1 kuu etteteavitamise ajaga. Lepingu lõpetamise eelduseks on võlgnevuste puudumine!

11. Klubi jätab endale õiguse teha liikmemaksus muudatusi. Muudatustest informeeritakse lapsevanemaid e-kirja teel hiljemalt eelmise kuu liikmemaksu arve tasumise tähtajaks.