Makseinfo - liikmemaksu tingimused

1. Peale lapse registreerimise HC Tabasalu treeningutele olete automaatselt nõustunud liikmemaksu tingimuste ning reeglitega. Registreerimise ankeedi saatmisega olete sõlminud klubiga liikmelepingu.

2. Klubi liikmemaksu suurus on varieeruv vastavalt lapse treeningul käimise arvule nädalas. Maksumuse eelduseks on Harku valla pearaha määramine klubile:
60 eur/kuus- 4x ndl treenivale lapsele
56 eur/kuus-  2-3x ndl treenivale lapsele
28 eur/kuus- 1x ndl treenivale lapsele 

ESIMENE PROOVIKUU ON UUELE LIITUJALE TASUTA (St. kui liitud septembris, siis on september tasuta jne)!

3.  Kui Harku valla pearaha saajaks ei ole määratud HC Tabasalu on liikmemaks 10 eurot kallim:
70 eur/kuus 4x ndl treenivale lapsele
66 eur/kuus 2-3x ndl treenivale lapsele
38 eur/kuus – 1x ndl treenivale lapsele

4. Harku valla pearaha määramine toimub läbi portaali- https://piksel.ee/arno/harku/ .

5. Liikmemaks tuleb tasuda 9 kuul aastas (september-mai) klubi arveldusarvele vastavalt e-mailile saadetud liikmemaksu arvele. Arve saadetakse iga kuu hiljemalt 10ndal kuupäeval. Maksetähtajaks on 10p.

6. Suveperioodil on treeningute ajad ning maksumus varieeruvad. Suveperioodi treeninggraafiku ning maksumuse teavitab treener igal aastal hiljemalt maikuu lõpuks.

7. Liikmemaksu sisse ei ole arvestatud võistluste osavõtutasusid. Iga EMV ja EKV osaletud etapi maksumuseks on 25€ lapse pealt, mis lisandub liikmemaksu arvele peale etapi toimumist. Ülejäänud osavõtutasud (Miniliiga, rannakäsipalli võistlused) kompenseerib klubi.

8. HC Tabasalu on registreeritud erahuvikoolina, mis annab lapsevanematele võimaluse saada õppemaksust 20% tulumaks tagasi. Klubi saadab andmed 1 kord aastas Maksu- ja Tolliametisse, lapsevanem näeb riigi poolt tagastatavat summat automaatselt tuludeklaratsiooni avades.

9. Ühe pere soodustused: Kui ühest perest liitub treeningutega kaks last kehtib teisele pere lapsele -50% soodustus. Kui ühest perest käib klubi treeningutel kolm last, siis kehtib kolmandale pere lapsele liikmemaksu vabastus. Soodustuse saamiseks tuleb lapsevanemal kirjutada vabas vormis taotlus, mis sisaldab kõikide laste nimesid, grupi treeneri meilile.

10. Liikmemaksu tuleb tasuda ka lapse haigestumise/vigastuse korral, va. juhul kui laps ei saa osaleda treeningutel rohkem kui 30 päeva. Klubi ei esita arvet juhul kui lapsevanem esitab arstitõendi hiljemalt uue kuu 1. tööpäevaks!

11. Treeningutel osalemise lõpetamisel tuleb lapsevanemal saata vabas vormis taotlus treeneri e-mailile, mis sisaldab lapse nime ning lõpetamise põhjust, vähemalt 1 kuu etteteavitamise ajaga. Lepingu lõpetamise eelduseks on võlgnevuste puudumine!

12. Klubi jätab endale õiguse teha liikmemaksus muudatusi. Muudatustest informeeritakse lapsevanemaid e-kirja teel hiljemalt eelmise kuu liikmemaksu arve tasumise tähtajaks.